Par mums

“VICHE” IR LATVIJĀ DZĪVOJOŠO UKRAINIEŠU BIEDRĪBU KONFEDERĀCIJA

KONFEDERĀCIJA DIBINĀTA 10.02.2022

KONFEDERĀCIJU VEIDO TRĪS UKRĀŅU BIEDRĪBAS:

“Ukraiņu Kulturas Centrs “Džerelo”, biedrība

“Latvijas Ukraiņu Jaunatnes Biedrība “Vektors Eiropā”

“Ukraiņu Studiju Centrs”, biedrība

Konfederāciju vada valdes priekšsēdētājs, kuru ievēl biedrību pārstāvji reizi gadā vai citā laika posmā, ja to prasa apstākļi. Šobrīd konfederācijas “VIČE” valdes priekšsēdētāja ir Bogdans Timkivs.

Konfederācija “VICHE” pastāvīgi sadarbojas ar Ukrainas vēstniecību Latvijā sabiedriski nozīmīgu akciju un pasākumu rīkošanā.

MŪSU MĒRĶI

Konfederācijas mērķis ir apvienot Latvijas Republikas ukraiņu sabiedriskās organizācijas, lai veicinātu Ukrainas un ukraiņu intereses visās jomās, koordinētu sabiedrisko organizāciju darbību Latvijā un sadarbotos ar pašmāju un ārvalstu valsts, biznesa un sabiedriskām struktūrām, veicinātu Ukrainas nacionālā identitāte. Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pamatu veidošanās un attīstība Latvijā.

MŪSU UZDEVUMI

Konfederācijas galvenie uzdevumi ir:

 • Latvijas – Ukrainas organizāciju apvienība;
 • sniegt ieguldījumu ukraiņu kopienu integrācijas procesā Latvijas sabiedrībā;
 • paplašinot un stiprinot ukraiņu kopienu saites Latvijā, kā arī veicinot to integrāciju starptautiskajās struktūrās;
 • savu leģitīmo interešu un valsts institūciju dalībnieku interešu pārstāvība un aizsardzība;
 • veicināt ukraiņu etnisko tradīciju atdzimšanu un attīstību;
 • veicināt Ukrainas vēstures, valodas, kultūras un tradīciju izpēti;
 • veicināt atbilstošu apstākļu radīšanu, lai nodrošinātu jauniešu izglītošanu ukraiņu tradīcijās svētdienas un masu skolu pasākumu ietvaros;
 • pārstāvēt Konfederācijas intereses valsts un citās struktūrās;
 • atbalsts Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei;
 • veicināt Latvijas Republikas un Ukrainas un citu valstu sadarbības paplašināšanos un attīstību kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas un citās jomās;
 • organizēt humāno palīdzību un ziedojumu vākšanu ukraiņu kopienai, ja nepieciešams;

Lai sasniegtu Konfederācijas “VICHE” statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus, likumā noteiktajā kārtībā biedrības biedriem ir jāveic šādas darbības:

 • konceptuāli, organizatoriski un finansiāli atbalstīt Ukrainas organizācijas un biedrības, kuru darbība atbilst Konfederācijas mērķiem un uzdevumiem, palīdzot to izveidē un darbībā;
 • sadarboties ar Latvijas un Ukrainas valsts institūcijām, pašvaldībām un Eiropas Savienības institūcijām, kā arī Latvijas un Ukrainas vēstniecībām izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai;
 • piedalīties Latvijas mazākumtautības pārstāvju nacionālo dzīvi ietekmējošo likumprojektu un citu valsts aktu apspriešanā;
 • izplatīt objektīvu informāciju par Ukrainu Latvijā un par Latviju Ukrainā un popularizēt tās idejas un mērķus;
 • organizēt kongresus, konferences, seminārus u.c. ar pašmāju un ārvalstu speciālistu piedalīšanos;
 • organizēt konkursus, gadatirgus, izstādes utt.;
 • var izveidot vai iestāties starptautiskajās sabiedriskajās (nevalstiskajās) organizācijās, veidot starptautiskas pilsoņu asociāciju savienības, uzturēt tiešus starptautiskos kontaktus un sakarus, slēgt attiecīgus līgumus, kā arī piedalīties tādu darbību īstenošanā, kas nav pretrunā ar Latvijas un Ukrainas starptautiskajām saistībām.

LAIPNI LŪDZAM! PIEVIENOJIES MUMS!