Atbalsts

Savā darbībā mēs komunicējam un sadarbojamies ar dažādām Ukrainas un Latvijas valsts institūcijām, sabiedriskajām un brīvprātīgajām organizācijām, komercstruktūrām, uzņēmumiem un privātpersonām. Pateicamies visiem, kas mums palīdz, materiāli un finansiāli atbalsta un īpaši sniedz palīdzību humānitārās un labdarībās akcijās un pasākumos. Priecāsimies par jauniem sadarbības partneriem un draugiem, Jūsu līdzdalībai un finansiālam atbalstam, rīkojot mūsu jaunās akcijas un pasākumus. Mūsu norēķinu konts:
SEB BANKA / IBAN: LV62UNLA0055002942933

Iepazīstinām ar mūsu galvenajiem partneriem, kuri mums pastāvīgi palīdz: